浅析越南路边饮食文化_越南语论文.doc

资料分类:越南语论文 VIP会员(张老师)分享原创毕业论文参考材料更新时间:16-12-29
需要金币2000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:9749
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

TÓM TẮT:Các loại món ăn, thức uống thể hiện hương và vị của mỗi dân tộc tạo ra chúng, đặc trưng đến mức ít khi gây ra sự nhầm lẫn và đã được nâng lên thành văn hóa. Việt Nam được chia thành 3 miền, mỗi miền có những đặc trưng riêng về đặc điểm tự nhiên, sinh hoạt, sản xuất và phong tục tập quán. Từ đó hình thành nền văn hóa ẩm thực riêng cho từng miền. Thức ăn đường phố thuận tiện cho người tiêu dùng, ngoài chủng loại thức ăn đa dạng, hấp dẫn khách du lịch chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thức ăn cho xã hội. Món ăn đường phố cũng là nét văn hóa riêng của cộng đồng người Việt Nam. Nó phản ánh lối sống và sự phát triển xã hội ở Việt Nam. Việc sử dụng thức ăn đường phố là thói quen của nhiều người Việt Nam, việc phát triển loại hình dịch vụ thức ăn đường phố là nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Luận văn giới thiệu về văn hóa ẩm thực chung và văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam bao gồm ba miền Bắc, Trung, Nam và ảnh hưởng qua lại giữa chúng. Đây là một tài liệu tham khảo rất hữu ích cho những người muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam cũng như các khách du lịch dự định lấy Việt Nam là địa điểm sắp tới trong chương trình du lịch của mình. 

    

Từ khóa: văn hóa ẩm thực, món ăn đường phố, Việt Nam

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

ChươngⅠGiới thiệu chung về văn hóa ẩm thực Việt Nam-1

1.1 Dẫn nhập vấn đề-1

1.2 Văn hóa ẩm thực của miền Bắc Việt Nam-2

1.3 Văn hóa ẩm thực của miền Trung Việt Nam-3

1.4 Văn hóa ẩm thực của miền Nam Việt Nam-4

Chương II Văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam-7

2.1 Ẩm thực đường phố là gì-7

2.2 Đặc điểm của thức ăn đường phố-7

2.2.1 Đa dạng về số lượng các món ăn-7

2.2.2 Rẻ-10

2.2.3 Bổ dưỡng-11

2.2.4. Tiết kiệm thời gian-12

Chương Ⅲ Ảnh hưởng với nhau của văn hóa ẩm thực đường phố và văn hóa ẩm thực Việt Nam-14

3.1 Dẫn nhập vấn đề-14

3.2 Cách chế biến đa dạng-15

3.3 Ngon và lành-17

Kết luận-20

Tài liệu tham khảo-21

Lời cảm ơn-22

致  谢-23

意思相近论文题目: